nowalmonspatreamokabtarocomater.co

think, that you commit error..

Category: Classic Rock

8 Comments

 1. Zulkiramar Reply

  Dabar studijuoju Vytauto Didžiojo universitete, esu ketvirto kurso kūno kultūros studentas. Šiuo metu dirbu Lietuvos kariuomenėje, esu Karo policijos pareigūnas, kariškis. Labai džiaugiuosi, kad pavyksta darbą suderinti su sportu, kad Lietuvos kariuomenė yra .

 2. Brat Reply

  Maironis, Žemaitė, Vytautas Mačernis, Salomėja Nėris – didžiosios lietuvių literatūros, kultūros asmenybės. Jų portretus savo knygomis sukūrė poetė, prozininkė ir muziejininkė Aldona Ruseckaitė: „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“ (), „Žemaitės paslaptis. Biografinis romanas“ (), „Dūžtančios formos.

 3. Malanos Reply

  Nors buvau aš daugely kelių, tačiau labai skubėdamas aš nemačiau, kas dedasi aplink. Pakelėse stoviniuodavo žmonių būriai, ir aš galvojau sau, kodėl jie neskuba II. Nors mane dar teatlankė dvidešimt pirmoji vasara, tačiau jaučiuos susenęs. Ir dabar aš gyvenu namuos. Niekas neaplanko čia manęs. Dvidešimt pirmoji vasara.

 4. Gror Reply

  Vytautas Mačernis - Po ūkanotu nežinios dangum Šarnelė I 20 Aš esu girtuoklis, palaidūnas, Be garbės ir sąžinės žmogus. Širdyje įlindęs velnias tūno: Jo klausau kaip vergas paklusnus. [Aš dabar esu labai protingas] 5 [Kadaise žemėj buvo daug velnių] 6 [Dabar pasauly daug yra žmonių] 7 [Aš laimingas esu].

 5. Mauk Reply

  Labai seniai buvo vaikas, pasiruošęs gimti. Vieną dieną jis paklausė Dievo: – Kaip aš gyvensiu žemėje būdamas toks mažas ir bejėgis? Dievas atsakė: – Iš daugelio angelų, aš išsirinkau vieną tau. Ji lauks tavęs ir rūpinsis tavimi. – Bet pasakykite man, čia Danguje, aš.

 6. Akinor Reply

  Ten ir dabar ilsisi poetas Vytautas Mačernis – netoli savo gimtosios sodybos, po Šarnelės kalnelio medžiais ir poezijos nemirtingumo dangumi, po Žemaitijos ir visos Lietuvos dangumi. Aš dabar esu labai protingas – abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Jo poezija priklauso humanistinei filosofinei lietuvių.

 7. Shaktilkis Reply

  Viktorija Daujotytė Regimantas Tamošaitis Renata Šerelytė Castor&Pollux Vytautas Kubilius Gintaras motina. Tiesa, knygos pradžioje jos paveikslas šiek tiek egzaltuotas, tačiau įsimenantis ir intriguojantis. 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas.

 8. Zololkis Reply

  Esu pakeitusi nemažai darbo vietų, pavargau vis ieškoti kito darbo ir tikėtis, kad viskas bus gerai, kad žmonės elgsis su manim pagarbiai. Nesuprantu kodėl taip žmonės elgiasi su manimi, kai iš prigimties esu labai geras žmogus. Vaikinas siūlo išeiti iš darbo, pailsėti ir neskubėti ieškoti kito darbo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *